EcoUMED na Kongresie „Regeneracja Miast Przemysłowych”

22 i 23 czerwca w kompleksie EC1 odbył się Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” poświęcony strategicznym wyzwaniom, przed jakimi stoją współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej.

Kluczowym tematem kongresu było pytanie „Jak zachować trwałą zdolność do rozwoju miasta o tradycjach przemysłowych w oparciu o nowoczesną wytwórczość?”. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się kwestie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego, systemu innowacyjnego miasta przemysłowego, a także modernizacji urbanistycznej. Nowoczesne miasto przemysłowe to miasto, które w swoistym cyklu życia wytwarzanych produktów bierze pod uwagę przestrzenne skutki globalnych procesów wytwarzania, wymiany, konsumpcji i recyklingu. Niezwykle istotne jest silne związanie polityki przemysłowej z polityką innowacyjną i edukacyjną, a także polityką klimatyczną i przestrzenną oraz polityką miejską.

Modernizacja urbanistyczna miasta przemysłowego musi zatem antycypować współczesne trendy i wyzwania nowoczesnych sektorów przemysłowych, trendów cywilizacyjnych, a także odpowiadać swoim zagospodarowaniem potrzebom adaptacji do ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu. Swoją wiedzą na ten temat dzielił się podczas Kongresu zespół EcoUMEDu.

W Kongresie wzięło udział ponad 150 mówców z całego świata, oraz łącznie ponad 1 000 uczestników (na miejscu w EC1 oraz online).

About The Author

Piotr Dolata