AktualnościZapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wpisami.

O ProjekcieProgram ECOUMED powstał w celu realizowania proekologicznej polityki naszej uczelni. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, czując odpowiedzialność społeczną jako największa uczelnia medyczna w kraju, podjął wyzwanie zbudowania modelu uniwersytetu opartego o zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi oraz promowanie zachowań proekologicznych.
ikona1

Dla dobra środowiska modernizujemy nasze budynki

ikona2

Tworzymy „zieloną” infrastrukturę

ikona3

Szukamy nowych rozwiązań

ikona4

Myślimy eco

Cele szczegółowe

 • oszczędzamy ciepło i energię elektryczną poprzez modernizowanie instalacji
 • wykorzystujemy odnawialne źródła energii
 • poprawiamy efektywności gospodarki wodno-ściekowej
 • segregujemy odpady
 • korzystamy z najnowszych inteligentnych technologii w zarządzaniu budynkami
 • staramy się, by w otoczeniu towarzyszyła nam zieleń 🙂

Cele szczegółowe

 • wszystkie nowe budynki i inwestycje projektujemy z myślą o oszczędności energetycznej
 • dbamy o ograniczanie zużycia energii, zasobów naturalnych oraz zmniejszenie produkcji odpadów i zanieczyszczeń
 • tworzymy rozwiązania pasywne dla budynków

Cele szczegółowe

 • realizujemy politykę zrównoważonego zarządzania w procesie inwestycyjnym
 • stawiamy na e-edukację (systemy e-learningowe, elektroniczne skrypty, testy)
 • wprowadzamy e-administrację (elektroniczny obieg dokumentów, e-indeks, e-dziekanat)
 • tworzymy cyfrowe biblioteki

Cele szczegółowe

 • uczymy się, jak lepiej na co dzień dbać o środowisko i zarażamy tym innych
 • motywujemy do wspólnych działań proekologicznych
 • wiemy, co robić, by mieć realny wpływ na lokalne środowisko naturalne i żyć zdrowiej, dzielimy się wiedzą z innymi

Etapy Realizacjino1

Termomodernizacja budynków

(2018-2022)

no2

Budowa budynków pasywnych i energooszczędnych

(2019-2023)

no3

Wytworzenie przyjaznej komunikacji w Kampusach

(2020-2024)

no4

Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii

(2018-2024)

no5

Wdrożenie optymalnej gospodarki odpadami i wodno-ściekowej

(2018-2020)

no6

Zarządzanie Zrównoważone Inwestycjami Budowlanymi

(2018-2021)

no7

Wytworzenie centralnego monitorowania i nadzoru BMS

(2018-2022)

no8

Realizacja projektów służących ochronie środowiska i zdrowia

(2018-2024)

no9

Cyfryzacja procedur administracyjnych i naukowo-dydaktycznych

(2018-2020)

Drużyna EcoUmeduEcoUczelniaNASZE DOTYCHCZASOWE SUKCESY W WALCE O OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W trosce o ochronę środowiska oraz zasobów naturalnych ziemi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi wykonał kompleksową termomodernizację części budynków, celem ograniczenia i redukcji szkodliwych gazów i płynów do atmosfery oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców województwa łódzkiego.

Przeprowadziliśmy głęboką termomodernizacje w

0obiektach

Ociepliliśmy nasze budynki o powierzchni

0

Zainstalowaliśmy BMS (ang. Building Management System) w

0budynkach

Uczelnia zredukowała produkcje CO2 w skali

0Mg/rok

Uczelnia przeznaczyła przez okres 5 lat na wszystkie działania sprzyjające ochronie środowiska przeszło 25 mln zł!!!

Partnerzynfo
plgbc
wfo
cit
expo
umed

Sponsorzybik
max

KontaktTomasz Jasiński

Koordynator Programu EcoUMED

e-mail: eco@umed.pl