Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - etap 4PRZEDMIOTEM PROJEKTU PT: „TERMOMODERNIZACJA WYBRANYCH BUDYNKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI- ETAP 4” JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE POLEGAJĄCE NA TERMOMODERNIZACJI ORAZ BUDOWIE SYSTEMU ENERGETYCZNEGO OPARTEGO NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII DLA TRZECH OBIEKTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO:

 1. BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – ŁÓDŹ UL. POMORSKA 251;
 2. BUDYNKU BASENU STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU; UL. 6-GO SIERPNIA 69
 3. BUDYNKU HALI SPORTOWEJ STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU; UL. 6-GO SIERPNIA69DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJĄ PRZEDE WSZYSTKIM WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA (SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA MINIMUM 70%), OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, MODERNIZACJĘ INSTALACJI C.W.U., WYMIANĘ OKIEN ALUMINIOWYCH I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANĘ OKIEN POZOSTAŁYCH ORAZ MODERNIZACJĘ SYSTEMU GRZEWCZEGO.PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU DZIAŁANIA POZWOLĄ NA ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PRZEDMIOTOWYCH BUDYNKÓW, CO PRZEŁOŻY SIĘ NA OBNIŻENIE ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH I W KONSEKWENCJI SPOWODUJE OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBJĘTYCH PROJEKTEM WYNIKA Z PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA WW. BUDYNKÓW I JEST ZGODNY Z ICH ZAŁOŻENIAMI. PONADTO REALIZACJA PROJEKTU WPŁYNIE NA ZMNIEJSZENIE STRAT CIEPŁA I ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, REDUKCJĘ EMISJI SZKODLIWYCH GAZÓW I PYŁÓW DO ATMOSFERY, ZMNIEJSZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI O CO NAJMNIEJ 25% POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘBUDYNKÓW:

 1. BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – ŁÓDŹ UL. POMORSKA 251;
 2. BUDYNKU BASENU STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU – ŁÓDŹ UL. 6-GO SIERPNIA 69;
 3. BUDYNKU HALI SPORTOWEJ STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU – ŁÓDŹ UL. 6-GO SIERPNIA 69. CELE POŚREDNIE PROJEKTU ZOSTAŁY OKREŚLONE JAKO:
 • ZMNIEJSZENIE STRAT CIEPŁA I ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ BUDYNKÓWUŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O 441500 kWh/ROK
 • REDUKCJA EMISJI SZKODLIWYCH GAZÓW I PYŁÓW DO ATMOSFERY O 1376,26 TONY RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK
 • ZMNIEJSZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIE LUDZI

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl.

Koszt całkowity projektu: 8 080 336,10 zł

 • wysokość dofinasowania: 1 502 717,00 zł, w tym w formie:
 • dotacji: 450 815,00 zł
 • pożyczki: 1 051 902,00 zł