Wyniki pierwszej edycji Eco Certyfikacji UMED!

Znamy już wyniki pierwszej edycji Eco Certyfikacji UMED. Wyróżniliśmy 18 jednostek, które na co dzień aktywnie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju, dbają o środowisko i zdrowie. Oto lista wyróżnionych:

Poziom profesjonalny – jesteśmy liderami Eco UMED

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju wraz z Działem Projektów

Poziom zaawansowany – aktywnie działamy na rzecz Eco UMED

 • Dział Projektów Międzynarodowych
 • IV Dom Studenta
 • Dział Współpracy Zagranicznej
 • Centrum Wsparcia Nauki
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Biuro Rektora wraz z Centrum Kompetencji Procesowych
 • Dział Organizacyjno-Prawny wraz z Kancelarią Główną
 • Biuro Promocji
 • Biuro Nieruchomości
 • Dział Spraw Osobowych
 • Biuro Audytu i Kontroli
 • Dział Analiz

Poziom podstawowy – Zaczynamy swoją przygodę z Eco UMED

 • Biuro Inwestycyjno-Techniczne
 • Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne

Każda wyróżniona jednostka otrzyma dyplom, specjalne oznaczenia oraz rośliny doniczkowe do biura.

Ogromnie cieszy nas świadomość i zaangażowanie tak licznej grupy pracowników administracji.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za udział w badaniu.


Eco Certyfikacja to kolejna inicjatywa realizowana w ramach programu Eco UMED. Jej celem jest:

zwiększenie świadomości pracowników uczelni na temat polityki Eco UMED i założeń Zielonego Planu UMED
aktywizacja społeczności akademickiej do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności uczelni
zebranie danych na temat działań i inicjatyw realizowanych w jednostkach.
Formularz certyfikacyjny obejmował 6 obszarów tematycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju: Kierowanie procesami, Zdrowy styl życia, Mobilność, Energia i woda, Gospodarowanie odpadami, Innowacje.
Pierwsza edycja przeprowadzona została, jako pilotaż, wśród jednostek administracyjnych uczelni.

About The Author

Kamil Kostelecki