Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie współorganizatorem Wystawy Expo Horticultural w aspekcie Natural of Health. W ramach tego wydarzenia uczelnia zaimplementuje na terenie CKD projekt edukacyjno-profilaktyczny o nazwie Akademia Zdrowia EcoUMED, którego celem będzie przybliżenie społeczeństwu wpływu czystego powietrza oraz środowiska naturalnego na zdrowie człowieka.

Zieleń w mieście buduje pozytywny i nowoczesny wizerunek, a także podnosi jakość życia.

10 drzew

usuwa do 50 kg zanieczyszczeń powietrza

do 10ºC

rośliny schładzają powietrze w upalne dni

o 15%

zieleń podwyższa wartość inwestycji