Zero waste również na uczelniach!

Termin zero waste (brak marnowania, zero odpadów) coraz częściej pojawia się w naszym życiu. Tematyka ta przewija się na blogach, w popularnych mediach ale także jest badana przez naukowców zajmujących się np. ochroną środowiska czy socjologią.

Można znaleźć materiały na temat wdrażania idei zero waste podczas organizacji naukowych i fachowych konferencji, czy wdrażania proekologicznych zmian na kampusach. Zagadnienie pojawia się też coraz częściej w aspekcie tworzenia przyjaznego miejsca pracy – biura działającego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste podaje na swojej stronie internetowej najważniejsze zasady zero waste (5R):

  1. Refuse (odmawiaj),
  2. Reduce (ograniczaj),
  3. Reuse (używaj ponownie),
  4. Recycle (segreguj i przetwarzaj),
  5. Rot (kompostuj).

Znajdują one odzwierciedlenie w programie ECOUMED – przykładem mogą być pojawiające się w wielu budynkach nowe kosze do kompleksowej segregacji odpadów.

W ramach inspiracji warto spojrzeć także na inne uczelnie. O tym, w jaki sposób zero waste wdrażano w Arizona State University w Tempe (USA), można poczytać w artykule „Deeper Dive Into Zero Waste” (aut. Sarah Stanley), ukazującym również istotny element edukacji użytkowników.

Pełny tekst można przeczytać dzięki bezpłatnemu dostępowi do tematycznej bazy ekologicznych publikacji GreenFILE Ebsco, który zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Zapraszamy do korzystania z bazy GreenFILE i wyszukiwania ciekawych ECO informacji!

Dostęp do publikacji elektronicznych dla UM w Łodzi możliwy jest:

  • z uczelnianej sieci (komputery i wifi we wszystkich budynkach UM w Łodzi),
  • zdalnie – po zalogowaniu (wystarczy mieć konto w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym UM w Łodzi) – ZOBACZ jak się zalogować.

About The Author

Grzegorz Wdowczyk