Zero waste również na uczelniach!

Termin zero waste (brak marnowania, zero odpadów) coraz częściej pojawia się w naszym życiu. Tematyka ta przewija się na blogach, w popularnych mediach ale także jest badana przez naukowców zajmujących się np. ochroną środowiska czy socjologią.