Dołączamy do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Miło nam poinformować Państwa, że zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

PLGBC (Polish Green Building Council) to organizacja pozarządowa, wspierająca sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Jej działania koncentrują się na rozwijaniu procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju w celu stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej (green building).

Budownictwo efektywne, energooszczędne i środowiskowo odpowiedzialne przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. My wiemy też, ile zyska na tym nasze zdrowie. Łączą nas wspólne cele, mamy więc nadzieję na owocną współpracę.

Strona www Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

About The Author

Grzegorz Wdowczyk