MOLecoLAB od środka

Przygotowujemy do użytku zespół nowoczesnych laboratoriów w ramach Łódzkiego Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych MOLecoLAB, w którym będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe dotyczące projektowania innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych, także we współpracy z przemysłem na poziomie krajowym i międzynarodowym.

MOLecoLAB spełniać będzie standardy budynku pasywnego, w czym pomoże widoczny w galerii zdjęć system trigeneracji, czyli skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu użytkowego. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie ilości energii pierwotnej koniecznej do wytworzenia każdej z tych form energii osobno, a co za tym idzie ograniczy koszty użytkowania.

About The Author

Piotr Dolata