COLLACREAM – zastosowanie kolagenu rybiego w opracowaniu nowej strategii wspomagającej leczenie oka wrażliwego

W ramach nowego projektu opracowany zostanie innowacyjny wyrób medyczny w postaci kropli do oczu dla ludzi na bazie kolagenu rybiego. Włókna kolagenowe stanowią̨ kluczowy komponent rogówki oka. Ponadto, kolagen uzupełnia warstwę̨ wodną filmu łzowego w białko zawierające takie aminokwasy jak: glicyna, prolina oraz hydroksyprolina. Kolagen rybi jest białkiem w pełni naturalnym, posiadającym identyczną strukturę̨ jak kolagen ludzki. Dzięki biozgodności z kolagenem ludzkim możliwe będzie uzyskanie wysoce efektywnego efektu terapeutycznego proponowanego wyrobu medycznego w terapii zaburzeń wzroku.

Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli obszary tematyczne o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju (KIS 1. Zdrowe społeczeństwo, 1.I. nowe produkty i technologie, 1.I.I Badania i rozwój produktów leczniczych, 1.I.I.2. Nowe substancje czynne, nowe zastosowania znanych substancji czynnych i kombinacji substancji czynnych).

Kierownik projektu: prof. Ireneusz Majsterek
Wartość projektu: 4 990 179.85 PLN

About The Author

Piotr Dolata