Dołączamy do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Miło nam poinformować Państwa, że zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. PLGBC (Polish Green Building Council) to organizacja pozarządowa, wspierająca sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Jej działania koncentrują się na rozwijaniu procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju w celu stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej (green building). Budownictwo efektywne, […]