Rozpoczynamy prace nad Zielonym Kampusem CKD

W piątek gościliśmy przedstawicieli Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w ramach programu EcoUMED, a konkretnie rozpoczynającej się współpracy między naszymi uczelniami w celu opracowania strategicznej koncepcji urbanistyczno-przestrzennej Zielonego Kampusu CKD.

Pracami zajmie się zespół architektów z PW pod przewodnictwem międzynarodowej sławy architekta krajobrazu prof. Aliny Drapella-Hermansdorfer, kierownika Zakładu Kształtowania Środowiska.

Nadrzędnym celem opracowywanej koncepcji będzie zbudowanie przyjaznego otoczenia w Zielonym Kampusie CKD dzięki ładowi przestrzenno-urbanistycznemu z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju naszej uczelni również w aspekcie współorganizacji Zielonego Expo w Łodzi (HORTICULTURE 2024).

About The Author

Grzegorz Wdowczyk