Budujemy Zielony Kampus – Doradztwo Energetyczne dla Zrównoważonego Rozwoju

Jak zbudować zielony kampus? – zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej doradztwu energetycznemu, zielonym inwestycjom i zdrowemu otoczeniu

Wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jednoczą siły na rzecz propagowania idei zrównoważonego rozwoju. Już 6 marca 2019 r. kampus Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanie się centrum ogólnopolskiej dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii, doradztwa energetycznego oraz wpływu środowiska na zdrowie człowieka. Ponad 200 uczestników – przedstawicieli uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora prywatnego – weźmie udział w pierwszej konferencji pn. Budujemy Zielony Kampus – doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju.

Łódzkie uczelnie łączą siły

Wydarzeniu towarzyszyć będzie podpisanie symbolicznej deklaracji współpracy łódzki uczelni wyższych na rzecz wdrażania proekologicznych rozwiązań. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce, która ma na celu wykorzystanie potencjału szkół wyższych w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród społeczności akademickiej.

Na początek wymiana wiedzy i dobrych praktyk

Tematami przewodnimi pierwszej z cyklu „ecokonferencji” będą:

  • promocja zrównoważonego rozwoju na przykładzie uczelni wyższych – dobre praktyki i wzorcowe innowacje,
  • wsparcie udzielane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych żródeł energii (OZE)”,
  • walka ze smogiem poprzez systemowe rozwiązania i zwiększenie świadomości na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka.

Poza prelekcjami gości z Polski i zagranicy organizatorzy konferencji zaplanowali dyskusje panelowe.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie: ecokonferencja.umed.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.

About The Author

Grzegorz Wdowczyk