Zapraszamy do obejrzenia dwóch odcinków programu “Zielone Pojęcie” realizowanego przez Telewizję TOYA, w których mieliśmy przyjemność gościć.

W odcinku „ECOUMED i idea zielonego kampusu” wyjaśniamy czym tak naprawdę jest polityka ECO UMED, jaką rolę odgrywa Uniwersytet Medyczny w Łodzi w budowaniu świadomości i propagowaniu zachowań proekologicznych, przyjaznych otoczeniu i środowisku naturalnemu oraz jaki sposób każdy z nas może wpłynąć na poprawę środowiska.

W drugim odcinku, zatytułowanym „Czy firmy czują się odpowiedzialne za środowisko?”, jako lider ekologicznych inicjatyw bierzemy udział w rozmowie na temat roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości społecznej. O tym, w jaki sposób dobre praktyki należy wcielać w życie opowiadają: prof. Grzegorz Wielgosiński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, dr Agata Rudnicka z Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ, oraz Tomasz Jasiński – koordynator projektu EcoUMED.

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/zielone_pojecie,18718

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/zielone_pojecie,18770?fbclid=IwAR0H6Zxpl0Gv_ZuIb3T8-_n6ztIuk65y6H205HOscJfHIZZRDYD00Xyl1hU

About The Author

Grzegorz Wdowczyk