UMED współorganizatorem Horticultural Expo 2024

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie współorganizatorem Wystawy Expo Horticultural w aspekcie Natural of Health. W ramach tego wydarzenia uczelnia zaimplementuje na terenie CKD projekt edukacyjno-profilaktyczny o nazwie Akademia Zdrowia EcoUMED, którego celem będzie przybliżenie społeczeństwu wpływu czystego powietrza oraz środowiska naturalnego na zdrowie człowieka.

Projekt zakłada budowę 12 energooszczędnych, interdyscyplinarnych modułów laboratoryjno-badawczych wraz z niezbędną zintegrowaną infrastrukturą towarzyszącą, wykorzystującą naturalne walory otoczenia oraz przestrzenie niezagospodarowane w Zielonym Kampusie CKD. Dodatkowo zakupiona zostanie platforma IT do monitorowania i archiwizacji danych diagnostycznych oraz aplikacja mobilna pozwalająca lokalizować i moderować funkcjonowanie w przestrzeni Akademii Zdrowia.

Badania będą wykorzystywały innowacyjne rozwiązania IT w obrębie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia służące zwiększeniu samoświadomości i samokontroli stanu zdrowia wśród społeczności lokalnej. Podczas trwania projektu będą tworzone oraz testowane nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające realizację nowatorskich metod diagnozy, kompensacji oraz ograniczeń funkcjonalności z uwzględnieniem potrzeb różnych niepełnosprawności w zakresie mobilności, percepcji, rehabilitacji oraz oddziaływań profilaktycznych. Projekt uwzględnia także tworzenie i testowanie nowych systemów informatycznych do diagnostyki, opartych o sztuczną inteligencję i symulacje komputerowe na różnych poziomach zaawansowania w celu zarządzania danymi epidemiologicznymi dotyczącymi chorób przewlekłych.

About The Author

Grzegorz Wdowczyk